Fromia elegans 1

Nazwa gatunkowa: Fromia elegans / Fromia indica.

Nazwa polska:  brak. Oba gatunki są prawie nie do odróżnienia dla akwarysty. Potocznie często w Polsce błędnie nazywa się je rozgwiazdami czerwonymi.

Występowanie geograficzne: Fromia elegans - Indopacyfik, Fromia indica - głównie Ocean Indyjski, Zachodnie krańce Pacyfiku oraz Południowo-wschodni Atlantyk.

Wygląd: u obu gatunków ubarwienie jednolite zwykle czerwone (także mocna czerwień lub płowa czerwień). U Fromia elegans również notuje się populacje w kolorze pomarańczowym lub nawet białawym. Natomiast niektóre populacje Fromia indica posiadają ciemno zabarwione końcówki ramion. Do akwarystyki trafiają jednak najbardziej cenione czerwone odmiany (w przypadku obu gatunków).

Rozmiar: Fromia elegans - zależny od warunków środowiska - średnio w naturze 10-12 cm, w akwariach do około 8 cm. Fromia indica osiąga rozmiar do ok. 10 cm, w akwariach mniejsza.

Długość życia: brak danych.

Typ środowiska: Fromia elegans - środowiska skalne oraz rafy koralowe na głębokości 1-55 m, Fromia indica - 1-44 m.

Wymagane parametry wody: zalecane pH 8,0-8,4, zasolenie 35,5%.

Temperatura: optymalna 24-25°C. Oba gatunki dobrze wytrzymują skoki temperatury do 29°C, których doświadczają w naturze w bardzo płytkich, osłoniętych wodach przybrzeżnych.

Zalecany minimalny litraż: minimum 350 l. dla jednego osobnika (ze względów pokarmowych)

Zachowanie: typowe dla rozgwiazd roślinożernych. Zwierzęta te przemieszczając się jednocześnie żerują. Dobrze wspinają się po skałach.

Dieta: glony porastające kamienie, gąbki, detrytus, zgniłe makroglony, porosty skalne. Nie przyjmuje pokarmów sztucznych. Zbiornik powinien być prowadzony na żywej skale, tak aby rozgwiazdy te miały możliwość żywienia się różnymi drobnymi organizmami. Zaleca się trzymanie ich w dużym litrażu ze względu na większy obszar mogący zapewnić im źródło potencjalnego pokarmu.

Dymorfizm płciowy: brak danych.

Rozmnażanie: nie rozmnaża się w akwariach.

Uwagi: są to bardzo wrażliwe rozgwiazdy na kwestie żywieniowe oraz na parametry wody. Należy wprowadzać je tylko do mocno dojrzałych, ustabilizowanych akwariów prowadzonych na ożywionej skale - nie młodszych niż 18 miesięcy.

Kliknij, aby przeczytać więcej o rozgwiazdach

Zgoda na pliki cookie i przetwarzanie danych

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.