Daphnia pulex 43

ZDjęcie: Paul Hebert, Daphnia pulex, CC BY 2.5

Rozwielitka jest jednym z najpopularniejszych pokarmów zooplanktonowych stosowanych w akwarystyce. Reprezentują ją dwa główne rodzaje - Daphnia i Moina. Daphnia to zwierzęta słodkowodne natomiast Moina grupuje gatunki bytujące w słonej wodzie (tzw. rozwielitka słonowodna). Te małe wodne bezkręgowce osiągają wielkość 1,0-3,5 mm (samce są dwa razy mniejsze od samic). Osobniki mają kształt kulisty lub owalny, ich pancerzyk jest sztywny ale bardzo delikatny, czułka są krótkie. Suszona rozwielitka to osobniki gatunku Daphnia pulex, która jest koloru beżowego, natomiast żywa jest półprzezroczysta o zabarwieniu białawym, żółtawym, beżowym, brązowym a nawet zielonkawym. Wiele tu zależy od warunków wodnych i rodzaju ich pożywienia. Moina sp. jest natomiast wyraźnie ciemniejsza. Rozwielitki słonowodna nie jest oferowana w postaci żywej. Natomiast oba typy rozwielitki można kupić w postaci mrożonych kostek na blistrze. Organizmy te żywią się głównie glonami unoszącymi w toni wodnej i pyłem materii organicznej. W toni wodnej poruszają się skokowo. Dlatego w niektórych krajach nazywa się te organizmy pchłami wodnymi. Daphnia bytuje głównie w słodkich wodach stojących lub o wolnym przepływie (np. jeziora i leniwie płynące rzeki). Moina natomiast często poławiana jest z wód słonawych z miejsc gdzie znajdują się namorzyny lub słonawe ujścia rzek. Na rynku suszona dafnia jest najtańszym pokarmem dla ryb akwariowych.

Zobacz także:

Zgoda na pliki cookie i przetwarzanie danych

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.