rosliny 777.

Zdjęcie: Andras Bire Hollo

Nie ma jednej, uznanej definicji roślin akwariowych, ponieważ stanowią one ogromny zbiór roślin wszelakiego typu mających związek z wodą. Szacuje się, że obecnie jest to ilość stanowiąca około 1000 gatunków. Niektóre gatunki roślin akwariowych występują w kilku a nawet kilkunastu odmianach, które mogą znacznie się od siebie różnić. Zatem różnorodność flory akwariowej jest bardzo bogata.

Najprościej można by ustalić tutaj następującą regułę:

"Rośliny akwariowe to rośliny, które uprawia się przede wszystkim w akwariach oraz w mniejszej różnorodności w wodnych częściach paludariów i terrariów (akwaterrariów). Można je podzielić na trzy typy:

1. hydrofity - rośliny typowo wodne, żyjące w całkowitym zanurzeniu.

2. hygrofity - rośliny bagienne, które rosną w wodzie lub w bardzo wilgotnym środowisku. W akwariach jak i w naturze mają one zdolność do wyrastania ponad lustro wody.

3. pleustofity - rośliny pływające, które żyją unosząc się na tafli wody, a ich korzenie są zanurzone pod wodą".

I w zasadzie tutaj definicję tą należałoby zamknąć, ponieważ trudno jest znaleźć dalsze cechy wspólne dla ogółu roślin akwariowych. Jednak aby dalej je porządkować i szeregować najprościej jest używać wszelkiego rodzaju podziałów:

Rośliny dzielić można ze względu na potrzeby świetlne na mało wymagające, średnio wymagające i o wysokich wymaganiach świetlnych. Innym podziałem roślin akwariowych jest ich podział ze względu na wielkość. W akwariach wydziela się strefy przeznaczone dla konkretnych gatunków w odniesieniu do ich rozmiarów, np. tzw. pierwszy plan, gdzie sadzi się rośliny osiągające docelowo niską wysokość do kilku centymetrów, drugi plan - gdzie z reguły umiejscawia się rośliny nie przekraczające 15 cm i tylny plan, gdzie można wsadzić rośliny największe o docelowym rozmiarze kilkudziesięciu centymetrów. Zatem można rośliny te podzielić ze względu na docelową wielkość na niskie, średnie i wysokie. Rośliny akwariowe można też podzielić ze względu na szybkość wzrostu - wolno rosnące, o umiarkowanym wzroście i szybko rosnące. Podział ten jest z reguły jednocześnie skorelowany z podziałem na zapotrzebowanie na składniki pokarmowe (podział ze względu na intensywność nawożenia). Rośliny szybko rosnące wymagają z reguły dużo składników odżywczych, średnio rosnące - umiarkowane dawki nawozów a wolno rosnące wymagają małych ilości substancji nawozowych.

Akwarium z roślinami 711

Zdjęcie: Sebastian Szulc, zbiornik z roślinami akwariowymi i krewetkami.

Można również dokonać podziału ze względu na preferowany odczyn wody. W tym podziale mamy rośliny kwaśnolubne, preferujące odczyn obojętny oraz rośliny wymagające wody zasadowej. Również można dokonać podziału ze względu na preferowaną twardość wody - miękka, średnio-twarda i twarda. Należy pamiętać, że granice tych podziałów dla pewnych gatunków roślin akwariowych mogą być płynne w taki sposób, że mogą one dobrze rosnąć zarówno w wodzie kwaśnej, obojętnej jak i zasadowej. Inny przykład - możemy mieć styczność z roślinami, które będą tolerować równie dobrze oświetlenie o średnim jak i wysokim poziomie. Ostatnim podziałem jest podział ze względu na trudność uprawy. Rozróżniamy tutaj rośliny łatwe w uprawie (mało wymagające), średnie w uprawie (średnio wymagające) i trudne w uprawie (o wysokich wymaganiach). Tutaj sprawa również może się nieco komplikować, bo wiele zależy od tego jakie warunki są w danym akwarium. Obrazując to w dużym skrócie - dla jednej osoby pewien gatunek będzie łatwy w utrzymaniu, bo akurat ma w zbiorniku wodę lekko kwaśną (bo taka płynie mu z kranu), posiada odpowiednie oświetlenie o średnim natężeniu (bo taką akurat lampę sobie zakupił) i ma dużą podaż nawozu azotowego i fosforowego (bo akurat ma lekko przerybione akwarium), tymczasem u innego akwarysty woda z kranu może być twarda i zasadowa, lampa może być słabej jakości (bo taka była w zestawie akwariowym) a w środku mało będzie substancji nawozowych i wtedy dla tej osoby będzie to gatunek trudny w utrzymaniu, ba warunki w akwarium nie będą dla niego sprzyjające. Niemniej jednak pewne gatunki są bardziej wrażliwe, inne mniej, jedne łatwo się dostosowują do wahań parametrów wody, inne nie a jeszcze inne są bardziej ekspansywne w odróżnieniu od tych, które mają jakieś specjalne indywidualne wymagania. Takie czynniki również wchodzą w składowe podziału ze względu na trudność uprawy.

rosliny 999

Zdjęcie: Phil Sowerby

Zgoda na pliki cookie i przetwarzanie danych

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.