Rzeka okawango 655

Długość: ok. 1260 km (długość rzeki jest zmienna w zakresie ok. 10%).

Powierzchnia dorzecza:  ok. 800 000 km2.

Strefa klimatyczna: zwrotnikowa.

Największe dopływy: Cuito, Cuatir, Cunchi.

Największe miasta: Cuangar, Rundu, Maum.

Państwa w kolejności od źródła do zlewni: Angola, Namibia, Botswana.

Ujście: Kotlina Kalahari, bagna Okawango.

Kontynent: Afryka.

Początkowy odcinek rzeki nosi nazwę Kubango. Różne nazwy poszczególnych odcinków rzek to częsta sytuacja w przypadku rzek długich. Odseparowane od siebie ludy poprzez przeszkody geograficzne i znaczne odległości często lokalnie nadawały tym samym rzekom różne nazewnictwo. Okawango od swojego źródła kieruje się mniej więcej cały czas w kierunku południowo-wschodnim. Większość swoich wód zyskuje w górnym odcinku w Angoli (aż 94%) natomiast rzeki dopływające z pustynnych i sawannowych terenów Namibii mają głównie charakter okresowy i wysychają w porze suchej. Niedaleko delty na rzece znajduje się sieć kaskad wodnych o nazwie Popa Falls dochodzących do 4 metrów wysokości. Rzeka w końcowym odcinku ma średnio 200 m. szerokości przy głębokości dochodzącej do ok. 4 metrów.

Okawango jest rzeką wyjątkową, ponieważ nie kończy swojego biegu w przymorskiej zatoce, w morzu czy oceanie a w głębi lądu. Mimo to posiada deltę - największą na świecie o powierzchni w zależności od poru roku 5000-15000 km2. Delta wygląda z lotu ptaka jak zielony dywan poprzecinany ciekami, zakolami, oczkami wodnymi i licznymi wyspami. Jest to teren bagnisty, dosyć słabo zeksplorowany - z pewnością bogaty w liczne, być może nie odkryte jeszcze gatunki zwierząt wodnych. Ten teren jest trudno dostępny, grząski i nie możliwy do eksploracji łodzią lub samochodem. Porastają go głównie trawy i niska roślinność bagienna nie przekraczająca ok. 1,5-2 m wysokości. Ciekawostką jest fakt, że jeszcze w XIX wieku delta ta nie istniała a w jej miejscu znajdowało się płytkie jezioro, który w tamtejszym czasie od kilkunastu wieków stopniowo zanikało. Proces ten znacznie jednak przyspieszył poprzez wykorzystywanie sporych ilości wód rzeki przez ludność Namibii do nawadniania pól rolniczych. Spowodowało to, że jeszcze mniejsza masa wody dopływała do jeziora i w konsekwencji ilość wody w jeziorze się nie bilansowała. Zasilanie masami wodnymi jeziora było znacznie mniejsze niż parowanie i wsiąkanie wód w nim. Finalnie sytuacja ta doprowadziła do zanikania (wysychania) jeziora i tworzenia się bagnistej delty. Prawdopodobnie z każdym rokiem delta będzie się nadal zmniejszać wraz z rozwojem rolnictwa wzdłuż brzegów Okawango co może doprowadzić za kilka dekad nawet do całkowitego wyschnięcia delty i zamienienia jej w obszar pustynny. Władze Botswany planują budowę zapory na rzece, która zachowa część delty przed wyschnięciem ale jednocześnie doprowadzi do eliminacji wielu gatunków zwierząt wodnych.

Rzeka Okawango 677

Rzeka Okawango, Botswana.

Rzeka Okawango delta

Śródlądowa delta rzeki Okawango.

Zgoda na pliki cookie i przetwarzanie danych

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.