Poparzony koral 1

Zdjęcie: Dorota Kala. Poparzony koral pomimo pewnej odległości od Lobophylli został dosięgnięty przez jej parzące macki.

Niekiedy dany koralowiec może mieć nagłe oznaki wyraźnie rozpuszczającej się tkanki w kolorze białawym lub przeźroczystym. Może to być potencjalnie spowodowane dwiema sytuacjami: poparzenia przez zbyt mocne światło lub poparzenia przez innego korala lub ukwiał. Poniżej pokrótce zostaną omówione obie sytuacje:

1. Poparzenie przez zbyt mocne oświetlenie:

Z reguły koralowce posiadające zooksantele są odporne nawet na bardzo mocne natężenie światła o ile są regularnie dokarmiane. W przypadku dużych dawek światła i braku pokarmu dochodzi do zaburzenia funkcjonowania korala. Wówczas możliwe jest uszkodzenie tkanek - w pierwszej kolejności tych, które znajdują się najbliżej lustra wody. Aby temu zapobiec należy albo zmniejszyć moc lampy, albo wprowadzić dodatkowo sztuczne dokarmianie za pomocą fluidów, fitoplanktonu i dedykowanych preparatów do skarmiania danych gatunków korali.

2. Poparzenia przez innego korala lub ukwiał:

poparzone koralowce 535

Zdjęcie: Marek Juszczak, dwie napierające na siebie montipory - parzące się wzajemnie.

Niektóre gatunki korali nie tolerują w swojej obecności innych gatunków koralowców. Ich sąsiedztwo uznają za konkurencję i zagrożenie dla swojej egzystencji. Potrafią wyczuć obecność takich korali a nawet skrycie wystawić (zwykle w nocy) długie parzące macki, którymi potrafią poparzyć wybranego osobnika. Taki poparzony koral będzie uszkodzony zazwyczaj z jednej strony (z tej z której znajduje się koral atakujący). Znacznie bardziej niebezpieczne są ukwiały, które potrafią poparzyć wielkie połacie korali, ponieważ wszystkie ich macki są parzące. Aby temu zapobiec należy sadzić korale w pewnych bezpiecznych odstępach od siebie i od ukwiałów oraz obserwować, które gatunki ze sobą walczą. Czasem zamiana konkretnego korala na inny w danym miejscu powoduje, że nowy koral może zostać zaakceptowany i sytuacja się uspokoi. Przy lekkich uszkodzeniach zazwyczaj koral sam potrafi się zregenerować i nie wymaga interwencji akwarysty. Jednak przy cięższych przypadkach pomocna będzie kąpiel z dodatkiem jodyny w oddzielnym naczyniu.

Tekst: Goldevill

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.