biotop 830

Zdjęcie: Klementina Keresztes, biotop rzeki Janali, Assam, Indie.

Akwarystyka biotopowa polega na wiernym odtwarzaniu w akwariach (kreowaniu) danych siedlisk wodnych z konkretnych miejsc akwenów. Taka kreacja najczęściej odbywa się poprzez utworzenie aranżacji na podstawie fotografii wykonanej w miejscu tego biotopu. W akwariach biotopowych można wykorzystywać jedynie gatunki roślin i zwierząt zamieszkujące odtwarzany biotop. W dużym uproszczeniu - biotop to wycinek danego stanowiska przyrodniczego z konkretnego określonego miejsca. Dlatego akwaryści biotopowi wskazują zawsze konkretne namiary biotopu tworzonego w akwarium - np. nazwę miejscowości zlokalizowanej nad rzeką a nawet nazwę konkretnego miejsca. Przykładowo - może to być rzeka Oława, w miejscowości Bystrzyca Oławska, zatoka przy ujścia Smortawy. By być bardziej precyzyjnym podaje się nawet współrzędne geograficzne - czyli dla tego miejsca jest to: 50°57'04.6"N 17°24'53.9"E.

biotop mapa 499

mapa satelitarna dla biotopu - rzeka Oława, Bystrzyca Oławska, zatoka przy ujścia Smortawy.

Uwaga często dochodzi do nieścisłości w przypadku określania akwariów biotopowych. Przykładowo - błędne i bardzo nieprecyzyjne jest stwierdzenie - biotop Tanganika. Jezioro Tanganika jest akwenem bardzo dużym, jego długość to ok. 670 km. W jego obrębie można wyróżnić strefy skaliste, przejściowe i piaszczyste. W jeziorze istnieją gatunki ryb, które się ze sobą niekiedy nawet nie spotykają (np. z północnej i południowej części akwenu). Dodatkowo na różnych głębokościach wyróżnia się inny krajobraz podwodny i zwykle zamieszkują go inne gatunki ryb. Zatem de facto nie istnieje termin "biotop Tanganika", "biotop Malawi" czy np. "biotop Morza Bałtyckiego". Typowe akwaria z gatunkami ryb z Jeziora Malawi czy Tanganika są akwariami obszarowymi (nie biotopowymi). Dlatego właściwym jest dla nich nazewnictwo - "akwarium typu Tanganika" (nie - "akwarium biotopu Tanganika") i takie nazewnictwo jest używane na naszym portalu.

Żeby stworzyć akwarium biotopowe należy najpierw dokładnie zgłębić wiedzę na temat tego biotopu. Określić jakie gatunki ryb, innych zwierząt wodnych i roślin w nim egzystują. Następnie przejrzeć podwodne zdjęcia z tego miejsca i filmy. Najlepiej jeżeli jest możliwość osobiście odwiedzić ten biotop i własnoręcznie dokonać dokumentacji filmowo-zdjęciowej. Jeżeli nie ma takiej możliwości - wówczas taką dokumentację zbiera się z relacji opisowych innych autorów, także z czasopism, książek, internetu.

Przy tworzeniu akwarium biotopowego dodatkowo należy odtworzyć dokładnie warunki wodne - a więc twardości, odczyn pH, temperaturę. Parametry te muszą być zgodne z biotopem. Odtwarzamy również poziom oświetlenia - jeżeli dany biotop przedstawia konkretne miejsce ze strumienia, który przepływa przez zaciemniony przez korony drzew las, to również warunki świetlne muszą być tutaj zachowane. Wszystkie te elementy powodują dodatkowo jedną bardzo istotną rzecz (poza realizmem) - a mianowicie zwierzęta z danego biotopu będą znajdować się w wtedy w warunkach optymalnych dla siebie, takich jak w naturze. I o to właśnie tutaj chodzi.

Biotop 690

Zdjęcie: Aleksander Halczuk, biotop jednego ze starorzeczy rzeki Odry przy łęgach odrzańskich z okolic Brzegu Dolnego - miejscowość Brodno / Polska (akwarium konkursowe)

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.