Meduzy są zaliczane do parzydełkowców. Mają kształt parasolki lub dzwonu. Ich ciało jest silnie przezroczyste i galaretowate, zazwyczaj barwy białawej, różowawej lub żółtawej. Żyją w morzach i oceanach w toni wodnej, jednak niektóre gatunki podpływają często do brzegów. Dosyć łatwo można je odławiać.

meduza 1

Są drapieżnikami. Żyją dosyć krótko, zwykle do kilku lub kilkunastu miesięcy. Przeważnie giną po zakończonym rozrodzie. Wiele gatunków przepięknie świeci w nocy, natomiast niektóre gatunki są groźne dla człowieka, ponieważ mogą dosyć dotkliwie poparzyć skórę. W Bałtyku również żyją okazałe meduzy, mające średnicę nawet 30 cm (nie są one niebezpieczne dla ludzi). W akwariach bywają hodowane tylko niektóre gatunki, małe i pospolite. Jednak nie są one łatwe w utrzymaniu. Można je trzymać jedynie w zbiorniku jednogatunkowym (przeznaczonym tylko dla nich).

meduza 2

meduza 3

meduza 4

meduza 675

Design by: www.diablodesign.eu